भगवदगीता

मला समजलेली श्रीमद्‌भगवद्‌गीता
लेखिकेचे मनोगत
:
----------------------------------------
- इ.स. २००६-७ या दोन वर्षांच्या कालात, मी, भगवान श्रीकृष्णानं अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर सांगितलेली गीता मूळ संस्कृतातून वाचली, त्याचा अन्वयार्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
- हे दिवस मी एका वेगळ्य़ाच मनोविश्वात वावरत होते. मध्यमवयात मला वेळ सापडला त्याचं सोनं झालं असं मला वाटलं.
- गीता मला वाचावीशी वाटणं, ती माझ्याजोगती मला समजणं, त्यामुळे माझ्या अंतरंगात खोलवर बदल घडून येणं ही मी सद्गुरु व परमेश्वरीकृपा समजते.
- जे कळलं ते मी लिहून काढलं.

श्रीमद्भगवद्गीता

---------------
श्रीमद्भगवद्गीतेचा अभ्यास करुन मला काय मिळाले-समजले?
---------------
१. मानवदेहात येऊन परमात्मा मुमुक्षूंना स्वतःविषयी सांगतोय -
• मी कोण आहे? मी कसा आहे?
• माझ्या अनंत शक्ती कशा आहेत? त्याद्वारा मी काय करतो?
• माझ्या मायेद्वारा मी सृष्टीची उत्पत्ती- वृध्दी व लय कसा करतो?

Syndicate content