सद्‌गुरुंचे स्तवन

Image

सद्गुरूंचे स्तवन

जय जय आरती श्रीगुरूराया, सद्गुरूराया
नमितो तव पदी संहरी माया
मी जीव हा भ्रम द्वैतपसारा, द्वैतपसारा
वारूनी दिधला अद्वैतसारा ॥धृ॥

परम परात्पर चिन्मय खाणी
शतमुख स्तविता मंदली वाणी ॥१॥
जगत्‌जीवनप्रभू मंगलधामा, मंगलधामा
नामरूपातीत तू अभिरामा ॥२॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search