भारतातील तीर्थे

तीर्थयात्रा
(संदर्भ - भारतीय तीर्थक्षेत्रे, लेखक - गजानन खोले, इंद्रायणी साहित्य प्रकाशन)
नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य क्षमनं भवेत्‌ ।
यथोक्तफलदं तीर्थं भवेत्‌ शुद्धात्मनां नृणाम्‌ ॥

Syndicate content