Shri Gondavalekar Maharaj

अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक राजाधिराज सद्‌गुरु श्रीब्रह्मचैतन्यमहाराजकी जय।
सब संतनकी जय ।
जय जय रघुवीर समर्थ ।
हरि ॐ तत्‌ सत्‌ |
॥श्रीराम समर्थ॥

॥श्रीराम समर्थ॥

या लिंक अंतर्गत
- पत्रे
- प्रवचने
- अभंग
- स्फुट
या द्वारा सर्व मार्गदर्शन वाचायला मिळेल.

॥श्रीराम समर्थ॥

रोज सुप्रभाती ज्यांचं दर्शन घ्यावं, ते महाराज.

॥श्रीराम समर्थ॥

या महिन्यातील ३१ प्रवचने आनंद व समाधान या विषयावरची संकलित करून मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत. ऋजुता विनोदांनी त्यातील चिंतन-मनन-साधनेसाठी लागणारे नेमके सार येथे दिलेले आहे.

साधकांना, जिज्ञासूंना व मुमूक्षूंना दैनंदिन प्रापंचिक व पारमार्थिक अडचणींवर हमखास उपाय मिळावा या करीता श्री. गो.सी.गोखले यांनी महाराजांच्या निरुपणातील मुद्दे संकलित करून एक पुस्तक १९६६ या वर्षी प्रसिध्द केले.

त्याच्या कैक आवृत्या निघाल्या.

माझ्या नित्य वाचनात ही प्रवचने २००६ पासून आहेत.

मन निःशंक करून नामस्मरणाची गोडी लावण्याचं काम या प्रवचनांनी केलंय.

रोजचं प्रवचन वाचताना महाराज मला काही वेगळंच सांगत आहेत असं मला वाटतं!

प्रत्येक प्रवचनांतील मला भावलेलं नेमकं सार इथे द्यावं असं मला वाटलं...

Syndicate content