नागबली

काम्य श्राद्ध -
त्रिपिंडी श्राद्ध
सलग तीन वर्षे पितरांचे श्राद्ध झाले नाही तर पितरांना प्रेतत्त्व येते. ते दूर होण्याकरता त्रिपिंडी श्राद्ध करावे.

श्राध्दपक्ष

श्राद्ध हा शब्द मूळ ‘श्रत:’ या अव्ययाने तयार झाला.
श्रद्धया क्रियते तत: श्राद्धम्‌ । -
श्रद्धेने, पितरांना उद्देशून विधीवत्‌ हविष्यर्युक्त पिंडप्रदान इत्यादी कर्मे करणे याला श्राद्ध म्हणतात.

Syndicate content