तारकमंत्र

महाराजांनी जपलेले/दिलेले नाम
-------------------
जो मंत्र महाराजांना त्यांच्या सद्‌गुरुंनी दिला, व त्यांनी लाखोजणांना दिला.
तो त्रयोदशाक्षरी मंत्र म्हणून ओळखला जातो

Syndicate content