श्रीभक्तविजय

संदर्भग्रंथ -

कै. महिपतीबुवा ताहराबादकर रचित ॥श्रीभक्तविजय॥
संपादक - श्री. शं.रा.देवळे.
----------------------------------
श्रीमहिपतीबुवा (जन्म - १७१५, मृत्यू - १७९०)
मूळ स्थान - अहमदनगर जि. राहुरी तालुका, ताहराबाद गाव.
- दादोपंत व गंगाबाई या शुचिर्भूत विठ्ठ्लभक्त दांपत्याला साठीनंतर झालेले प्रसाद अपत्य.
- सद्‌गुरू - श्रीतुकाराममहाराज
- कार्य - संतांच्या उपलब्ध चरित्रांचे संकलन करून ओवीबद्ध ग्रंथ लेखन.
---------------------
त्यांचे संदर्भग्रंथ -

Syndicate content