अवतार

अवतार - अव+तृ
अव - खाली
तृ - तारणे
खाली (पृथ्वीवर) येऊन तारणे/रक्षण करणे

या अनंत कालावधीत भगवंताचे अनंत अवतार कैकवेळा होऊन गेले व अजून होणार आहेत.

Syndicate content