श्रीगंगासागर

श्रीगंगासागर यात्रा
श्रीगंगासागर हे क्षेत्र कलकत्यापासून १४४ कि.मी. आहे. येथे गंगानदी अनेक मुखांनी पूर्वेला बंगालच्या उपसागराला मिळते.हा त्रिभुज प्रदेश १५० किलोमीटर्सचा आहे.मात्र जेथे हुगळी नदीचा जो भाग कपिल मुनीच्या आश्रमापाशी सागराला मिळतो त्या भागाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्याने श्रीगंगासागर म्हणतात.

Syndicate content