श्रीआनंदसागर

श्रीआनंदसागर
----------------------------

------------
मूळ नाव - श्री. गोविंद अनंत कुलकर्णी
गाव - आठव्या वर्षीपासून इंदूरला
शिक्षण - फारसे नाही
पारमार्थिक वाचन - दासबोध
-------------
कुमारावस्थेतील विपत्ती -
दहाव्या वर्षी - वडील गेले. मिळकत भाईबंदांनी गिळंकृत केली.

Syndicate content