ज्ञानविज्ञानयोग

मी एक साधनी -
सातव्या ज्ञानविज्ञानयोगामध्ये भगवंत "मी कसा आहे, माझी माया कशी आहे? माझ्या प्रकृतीपासून भूतसमुदाय कसा निर्माण झालेला आहे? माझ्यापासून तीन भाव कसे निर्माण झाले आहेत? याबद्दल सांगतात.
ते म्हणतात की "मायेच्या द्वारा ज्यांचे ज्ञान हरण केले गेले आहे असे आसुरी स्वभावाचे, मनुष्यातील नीच असणारे, दुष्ट कर्मे करणारे मूर्ख लोक मला भजत नाहीत."
ते पुढे, त्यांना भजणार्‍या ४ प्रकारच्या भक्तांचे वर्णन करतात.
त्याविषयी अधिक आपल्याकडून समजून घ्यावं असं मला वाटतंय.
माझ्या मनातील सद्गुरु:
भक्तजन चार प्रकारचे असतात.

Syndicate content