धर्माचरण

माणसाकडून अपेक्षित धर्माचरण
---------------------
माणसावर अनेक ऋण असतात. माणसाचा जन्म ही ऋण फेडण्यासाठी असतो.

या जन्मातील कर्तव्ये -

१) मातृऋण - गर्भ वाढवल्याचे, जन्म दिल्याचे,

Syndicate content