कर्मकांडे

विविध कर्मकांडांविषयी मला आलेले अनुभव -
--------------------
- कर्म, कार्य, कर्मकांडं याविषयी जाणून घेणं, त्यांचा संदर्भ निर्णयसिंधू, धर्मसिंधू यामध्ये पाहणं, आमच्या कुलोपाध्यायांशी बोलणं, स्वतः करताना ते समजून घेऊन श्रध्दापूर्वक करणे, कसा अनुभव येतो ते पाहणं

Syndicate content