प्रलय

प्रलय (जगाचा विनाश)
[संदर्भ - (श्रीविष्णु पुराण)]
-----------------
पराशरऋषी व मैत्रेय संवाद -
प्रलय ४ प्रकारचे असतात -
१) नैमित्तिक प्रलय -

Syndicate content