मनुष्यदेहाचं महत्व

मनुष्यदेहाचं महत्व
---------------
जे भयंकर पापी असतात ते विश्वप्रलयापर्यंत नरकातच राहातात जेव्हा पुन्हा सृष्टीची उत्पत्ती होते तेव्हा ते पुन्हा नरकातच उत्पन्न होतात किंवा यमराजाच्या आज्ञेने पृथ्वीवर येऊन गवत, कंद, गुल्म, झुडुपे,

Syndicate content