संदर्भ ग्रंथ

संदर्भ ग्रंथ -
१) त्रिपिंडी, नारायणबली, नागबली तत्त्वदर्शन, प्रकाशक – गौतमी प्रकाशन, आवृत्ती - पाचवी (२००१), लेखक – राजारामशास्त्री गजानन मुळे
२) श्राद्ध महिमा, प्रकाशक – श्री योगवेदांत सेवा समिती

३) कालसर्पयोग आणि नारायणबली, नागबली, प्रकाशक – त्रिवेणी प्रकाशन, लेखक – रोहित शास्त्री.
४) श्राद्ध-एकविचार आणि कृती, प्रकाशक - प्रचेतना प्रकाशन, आवृत्ती - प्रथमावृत्ती, नारळीपौर्णिमा, शके १९२६, २९ ऑगस्ट २००४, लेखक – प्रभाकर मधुकर पाध्ये

॥श्रीराम समर्थ॥