सद्गुरूंचे स्तवन

सद्गुरूंचे स्तवन

medium_aarti thali.jpg

जय जय आरती श्रीगुरूराया, सद्गुरूराया
नमितो तव पदी संहरी माया
मी जीव हा भ्रम द्वैतपसारा, द्वैतपसारा
वारूनी दिधला अद्वैतसारा ॥धृ॥

परम परात्पर चिन्मय खाणी
शतमुख स्तविता मंदली वाणी ॥१॥
जगत्‌जीवनप्रभू मंगलधामा, मंगलधामा
नामरूपातीत तू अभिरामा ॥२॥

medium_vandan.jpg

॥श्रीराम समर्थ॥