महाराजांनी पाठवलेल्या पत्रांचं सार

आपल्या साधकांना काही प्रापंचिक अथवा पारमार्थिक अथवा व्यावहारिक अडचणी आल्या तर महाराज त्यांना पत्रे पाठवून मार्गदर्शन करीत असत. ही पत्रे ते कोणाकडून तरी लिहवून घेत असत. या पत्रांतील त्यांचे अचूक दिशादर्शन आपल्याला आजही लागू पडणारे आहे कारण तपशील बदलला तरी प्रापंचिक वा पारमार्थिक प्रश्नांचे ढोबळ स्वरूप तसेच राहते. त्याकाळची त्यांची परिभाषा समजून घ्यायला मला सुरुवातीला वेळ लागला, म्हणून मी या पत्रांतून ते आपल्याला काय सांगू इच्छितात याचे मुद्दे काढून ठेवले होते. ते येथे पुस्तिकारूपाने देत आहे.
This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/4623923187504839771.htm?Book=Sadgur...
Price - Rs. 50