स्तवने-स्तोत्रे-आरत्या

महाराजांनी रचलेल्या आरत्या
गोंदवले येथे मंदिरात म्हणल्या जाणार्‍या आरत्या, स्तोत्रे
श्रीरामप्रभूंचे स्तवन

इ. या लिंकखाली देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
त्यात पुष्कळ अजून घालणे बाकी आहे.

॥श्रीराम समर्थ॥