ग्रंथवाचन

Image
महाराजांनी सुचविलेले ग्रंथ
[संदर्भ - चरित्र, पान ६३३]
 • दहा उपनिषदे
 • भगवत्‌गीता
 • शिवगीता
 • कपिलगीता
 • योगवासिष्ठ    

 • अध्यात्मरामायण
 • श्रीशंकराचार्यांचे ग्रंथ
 • ज्ञानेश्वरी
 • नाथभागवत
 • तुकारामाची गाथ
 • दासबोध
 • नाथांचे रुक्मिणीस्वयंवर
 • गुरुचरित्र
 • तुलसीरामायण
 • देवाच्या लीला
 • संतांची चरित्रे    

संतसहवास, संतसमागम, सत्संग, श्रवण-चिंतन-मनन हे साधन मी ज्या ग्रंथांमुळे करते आहे ते हे ग्रंथ.
आपण जे करतोय ते समजून उमजून डोळसपणे करावं आणि जे समजलं ते इतरांना वाटावं या हेतूने मला जे भावलं ते सार लिहून काढलंय.

 

॥श्रीराम समर्थ॥

आमचा पत्ता

Dr. Samprasad and Dr. Mrs. Rujuta Vinod Shanti-Mandir, 2100, Sadashiv Peth, Vijayanagar Col. Behind S. P. college Pune - 411030 

दूरध्वनी क्रमांक

+91-20-24338120

+91-20-24330661

Dr. Samprasad Vinod - 09373686537

Dr. Mrs. Rujuta Vinod - 09371934520

Copyright 2019. Maharshi Nyaya-Ratna Vinod by Web Wide It

Search