श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता

---------------
श्रीमद्भगवद्गीतेचा अभ्यास करुन मला काय मिळाले-समजले?
---------------
१. मानवदेहात येऊन परमात्मा मुमुक्षूंना स्वतःविषयी सांगतोय -
• मी कोण आहे? मी कसा आहे?
• माझ्या अनंत शक्ती कशा आहेत? त्याद्वारा मी काय करतो?
• माझ्या मायेद्वारा मी सृष्टीची उत्पत्ती- वृध्दी व लय कसा करतो?

Syndicate content