श्रीजगन्नाथ

जानेवारी २०१० - श्रीजगन्नाथरथयात्रा दरवर्षी टी.व्ही वर पाहून विशेषतः श्रीजगन्नाथाचे ते अनुपमेय रुप पाहून, माझ्या मनात त्याला भेटावे, असे कित्येक वर्षे घाटत होते.

उज्जैनला घेतलेल्या श्रीचैतन्यमहाप्रभूंचे चरित्र मी वाचले होते.त्यात मी असे वाचले होते की शेवटची काही वर्षे महाप्रभू पुरीलाच मुक्कामी होते.

Syndicate content