पितृदोष

पितृपीडेची लक्षणे -

  • दुष्ट प्रवृत्तीचा मुलगा जन्मणे,
  • वंध्यत्व (मुले न होणे),
  • मुलगा न होणे,
  • व्यवसायात आर्थिक अपयश,
  • नास्तिकता,

श्राध्दपक्ष

श्राद्ध हा शब्द मूळ ‘श्रत:’ या अव्ययाने तयार झाला.
श्रद्धया क्रियते तत: श्राद्धम्‌ । -
श्रद्धेने, पितरांना उद्देशून विधीवत्‌ हविष्यर्युक्त पिंडप्रदान इत्यादी कर्मे करणे याला श्राद्ध म्हणतात.

Syndicate content