पक्ष

पार्वण श्राध्द (पितृपक्षातील)-
पितृपक्षातील (भाद्रपद महिन्यातील कृष्णपक्षाचे पंधरा दिवस) श्राद्धाला ‘पार्वण’ किंवा ‘महालय श्राद्ध’ म्हणतात.
या काळात पितरांचा निवास मुलाच्या घरामध्ये असतो.

श्राध्दपक्ष

श्राद्ध हा शब्द मूळ ‘श्रत:’ या अव्ययाने तयार झाला.
श्रद्धया क्रियते तत: श्राद्धम्‌ । -
श्रद्धेने, पितरांना उद्देशून विधीवत्‌ हविष्यर्युक्त पिंडप्रदान इत्यादी कर्मे करणे याला श्राद्ध म्हणतात.

Syndicate content