शांति

शांति करणे
संदर्भ - दाते पंचांग, धर्मसिंधु
---------------
जननशांति - जन्म होताना विशिष्ट नक्षत्र, योग, तिथी असल्यास १२ व्या दिवशी शांत करतात.

Syndicate content