सिध्दमंत्र

श्रीरामचंद्रा करुणासमुद्रा ध्यातो तुझी राजस योगमुद्रा ।

॥श्रीराम जय राम जय जय राम॥
हा तारकमंत्र आहे, कारण हा सिद्धमंत्र आहे.
या मंत्राचे दोन अर्थ आहेत.
- सिद्धाचा अर्थ - ‘मी रामस्वरूप आहे’, हा साक्षात्कार.

महाराजांनी जपलेले/दिलेले नाम
-------------------
जो मंत्र महाराजांना त्यांच्या सद्‌गुरुंनी दिला, व त्यांनी लाखोजणांना दिला.
तो त्रयोदशाक्षरी मंत्र म्हणून ओळखला जातो

Syndicate content