त्रिस्थळी

काशी या अतिप्राचीन क्षेत्राविषयी जेवढे लिहावे तेवढे थोडे आहे.
या क्षेत्राविषयी पौराणिक माहिती मत्स्यपुराण, काशीखंड, पद्मपुराण यात दिलेली आहे.
गंगेवरचे घाट -
गंगेच्या तीरावर एकूण ८४ घाट आहेत. त्याविषयी सविस्तर माहिती खालील संकेतस्थळावर दिलेली आहे.
http://varanasi.nic.in/ghat/ghat.htm
मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट हे प्रसिध्द आहेत.
--------------------------------------
काशीमध्ये खूप देवळे प्रसिध्द आहेत.
त्यातील महत्वाची म्हणजे

१) श्री विश्वनाथ

Syndicate content