तीर्थराज

नामाचे महात्म्य -
प्र + याग (यज्‌ = यज्ञ) = मोठा यज्ञ.
ब्रह्म्याच्या ५ यज्ञवेदीं पैकी प्रयाग ही मध्यवेदी आहे.
-----------------
तीर्थाचे वैशिष्ठ्य -

गंगा (शुभ्र व वेगवान), यमुना (कृष्ण रंगाची व संथ) व सरस्वती (गुप्त) यांचा पवित्र नद्यांचा संगम येथे झाला आहे.

Syndicate content