उज्जैन

कोणतेही पुराण घ्या, पौराणिक कथांचं पुस्तक घ्या, त्यात राजा विक्रमादित्य, अवंतीनगरी, उज्जैन इ संदर्भ सापडणारच. मला वाटायचं की सगळं कल्पित आहे. पण नाही हो! कलियुग ५११० वर्षांपूर्वी चालू झाले तेव्हा राजा युधिष्ठिराचा शक चालू झाला. तो संपल्यानंतर आर्यावर्तात (उत्तर हिंदुस्थानात) राजा विक्रमादित्याचा शक सुरु झाला.
त्याची राजधानी अवंती/उज्जैन नगरी.

Syndicate content