गंगा

काशी या अतिप्राचीन क्षेत्राविषयी जेवढे लिहावे तेवढे थोडे आहे.
या क्षेत्राविषयी पौराणिक माहिती मत्स्यपुराण, काशीखंड, पद्मपुराण यात दिलेली आहे.
गंगेवरचे घाट -
गंगेच्या तीरावर एकूण ८४ घाट आहेत. त्याविषयी सविस्तर माहिती खालील संकेतस्थळावर दिलेली आहे.
http://varanasi.nic.in/ghat/ghat.htm
मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट हे प्रसिध्द आहेत.
--------------------------------------
काशीमध्ये खूप देवळे प्रसिध्द आहेत.
त्यातील महत्वाची म्हणजे

१) श्री विश्वनाथ

श्रीगंगासागर यात्रा
श्रीगंगासागर हे क्षेत्र कलकत्यापासून १४४ कि.मी. आहे. येथे गंगानदी अनेक मुखांनी पूर्वेला बंगालच्या उपसागराला मिळते.हा त्रिभुज प्रदेश १५० किलोमीटर्सचा आहे.मात्र जेथे हुगळी नदीचा जो भाग कपिल मुनीच्या आश्रमापाशी सागराला मिळतो त्या भागाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असल्याने श्रीगंगासागर म्हणतात.

Syndicate content