पितरांचा संतोष

आपले पितर कोठे कोठे असतात? -
काहीजण पृथ्वीवर पुन्हा जन्म घेतात.
काही पितर ‘द्यु:’ (स्वर्ग) लोकात देवयोनी मिळवतात.
काहीजण अंतरिक्षात भूत-प्रेत या योनींमध्ये असतात.

Syndicate content