पितर

आपले पितर कोठे कोठे असतात? -
काहीजण पृथ्वीवर पुन्हा जन्म घेतात.
काही पितर ‘द्यु:’ (स्वर्ग) लोकात देवयोनी मिळवतात.
काहीजण अंतरिक्षात भूत-प्रेत या योनींमध्ये असतात.

पार्वण श्राध्द (पितृपक्षातील)-
पितृपक्षातील (भाद्रपद महिन्यातील कृष्णपक्षाचे पंधरा दिवस) श्राद्धाला ‘पार्वण’ किंवा ‘महालय श्राद्ध’ म्हणतात.
या काळात पितरांचा निवास मुलाच्या घरामध्ये असतो.

Syndicate content