कालचक्र

कालचक्र
---------------
भगवंताच्या अनंत रूपांपैकी काल हे एक रूप आहे. ब्रह्मदेवाचा दिवस - रात्र - दिवस - रात्र, त्यात अनंत ब्रह्मांडांची उत्पत्ती - वृद्धी - विनाश ही चक्र अव्याहत चालू आहे. हे चक्र चालवणारा सर्वव्यापी - सर्वसाक्षी असून आपल्याला दिसत नाही.

सनातन काळगणना
------------------
पृथ्वीवरचा काल -
परम अणु -
ज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही व जो कोणत्याही प्रकारे दिसू शकत नाही.

Syndicate content