ब्रह्म जिज्ञासा

ब्रह्म जिज्ञासा
--------------------------
खालील लिंक्स या मला परमार्थातली अक्कल जशी येऊ लागलीय तशी लिहून काढलेली टिपणं आहेत.
ही टिपणं ग्रंथांचं वाचन करताना, तीर्थयात्रेमध्ये असताना, एकटी विचार करत असताना सुचलेले आहेत.

॥श्रीराम समर्थ॥

Syndicate content