क्षेत्रपालपूजन

क्षेत्रपालपूजन
---------------
- प्रत्येक गाव हे क्षेत्र मानले जाते.
- त्या गावाचे रक्षण करणारा-करणारी-करणारे देव-देवता (ते दिसत नाहीत पण) असतात, त्यांना क्षेत्रपाल म्हणतात.
- याला वेदांत आधार आहे. प्रत्येक यज्ञकर्मात क्षेत्रपालपूजन हा विधी असतोच.
- क्षेत्रपालांची पंचोपचारांनी पूजा करतात.
- शिजवलेला भात, काळे उडीद, तूप, पायसम्‌, असे एका ताटात पत्रावळीत मांडून त्यावर उदबत्ती लावून तुपाचा दिवा लावून त्याचा नैवेद्य दाखवतात त्याला बली म्हणतात.

Syndicate content