महाराज स्थापित मंदिरे

महाराज स्थापित मंदिरे
[संदर्भ - महाराजांचं चरित्र - पृ. २९३-९४]
----------------------------------
श्रीरामाची मंदिरे
१) जुन्या इंदूरमध्ये (मध्य प्रदेश)पुलाच्या पलिकडे बांधलेले राममंदिर
पुजारी - श्री हरिपंत मास्तर यांचा भाऊ
२) हर्दा (मध्य प्रदेश) येथील राममंदिर

निर्माता - काशीनाथभैया सावकार
पुजारी - कै. महादेवभट

Syndicate content