क्षेत्रोपाध्याय

क्षेत्रोपाध्याय
---------------
क्षेत्र - पवित्र स्थान
उपाध्याय - क्षेत्राच्या ठिकाणी राहून, येथील पाठशाळेत शिकून तयार झालेले व येथील मुख्य धार्मिक स्थानांच्या देवतांची विधीपूर्वक अर्चना करणारे गुरुजी

Syndicate content