गृहस्थधर्म

गृहस्थधर्म -
नाम सदा बोलावे, गावे, भावे जनांसि सांगावे ।
हाचि सुबोध गुरुंचा, नामापरते न सत्य मानावे ॥१॥
नामात रंगुनीया, व्यवहारी सर्व भोग सेवावे ।

Syndicate content