सिध्दपीठ

सिध्दपीठ /गुरूस्थान -

हे पीठ कसे असावे, ते कसे चाललावे याविषयी महाराजांनी आदर्श घालून दिलाय -

अहो मंदिरवासी जन। तुम्ही ऐकावे वचन।
तुम्ही ऐकावे वचन ॥१॥

Syndicate content