प्रभावी व्यक्तिमत्व

महाराजांचे बोलणे/वाणी
----------------------
[संदर्भ - महाराज चरित्र - पान ३४०]
- महाराजांचे सारे व्यक्तिमत्व त्यांच्या चमकदार डोळ्यांमध्ये व विलक्षण वाणीमध्ये व्यक्त होत असे.
- त्यांच्या बोलण्यात व पाहण्यात एक विशिष्ट प्रकारची मोहिनी होती
- ज्याने त्यांचे बोलणे एकदा ऐकले तो जन्मभरात त्यांना विसरत नसे
- महाराज समोरचा माणूस ज्या प्रकारचा/व्यवसायाचा असेल त्याच्या भाषेत बोलायचे, त्याच्याच व्यवसायातली एखादी उपमा देऊन ते नामाचे महत्व समजाऊन सांगायचे. त्यामुळे ऐकणारा प्रसन्न होत असे.

Syndicate content