श्रीब्रह्मचैतन्य

महाराजांवरचे लेखन व फोटो वेगळ्या लिंकखाली द्यायचे ठरवले, त्यामुळे पेजेस लावणे सोपे जाईल असे वाटले.
या लिंकखाली महाराज संदर्भात फोटोंचे अल्बम दिले आहेत.
१) मुखदर्शन फोटो - दिवस रात्र कधीही केव्हाही आपल्या सद्‌गुरुंचं दर्शन साधकाच्या मनाला उल्हास देतं, धीर देतं, शांत करतं. सद्‌गुरुंच्या डोळ्यांतील प्रेम करुणा आशीर्वादमय असते.

जुलै महिन्यातील ३१ प्रवचने "सद्‌गुरु" या विषयावर आहेत. गुरुपौर्णिमेचे औचित्य साधून ती परमभक्त श्री. गोखले यांनी मूळ ग्रंथात घातली आहेत. या वेबपेजेस मध्ये ऋजुता विनोदांनी त्यांच्या साधनाकालात केलेले चिंतनपर लेखन आहे. जिज्ञासूंनी मूळ प्रवचनांचे पुस्तकही वाचावे.

महाराजांच्या निरुपणातील प्रमुख विषय
-----------------
संदर्भ - महाराज चरित्र -
--------------
श्री. के. वि बेलसरे यांनी महाराजांनी बोलताना- साधकांना मार्गदर्शन करताना जे विविध विषय हाताळले त्यांचे सुंदर संकलन केलेले आहे. त्यातील सार देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे.

Syndicate content