उपासना

दैनंदिन निष्काम उपासना
------------------------------
दैनंदिन म्हणजे रोज - दिवसा व रात्री
निष्काम म्हणजे देवाकडे काहीही न मागता केलेले कर्म
उप म्हणजे जवळ, उपासना म्हणजे भगवंताजवळ मनाने असणे/बसणे
----------------------
जो पर्यंत आत्मसाक्षात्कार होत नाही तोपर्यंत भगवंताच्या सगुण रुपाची अर्चना व निर्गुणाविषयीचे वाचन, चिंतन व मनन करावे. आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर सुध्दा सगुण रुपाची अर्चना चालू ठेवावी, असे महाराजांनी सांगितले आहे.
------------------------
प्रत्येक कर्म भगवंतासाठी करणे, त्याचे स्मरण करीत करणे, ते झाल्यावर त्यालाच अर्पण करणे.
-----------------

Syndicate content