गुरुचरित्र

श्रीगुरुचरित्रभाष्यसार
[संदर्भ - श्रीगुरुचरित्र अन्वयार्थ अथवा सुबोध गुरुचरित्र]
भाष्यकार - श्री. उमाकांत कुर्लेकर
मूळ ग्रंथकार - श्रीनृसिंहसरस्वतींचे एक प्रमुख शिष्य श्रीसायंदेव यांच्या पांचव्या पिढीतील वंशज सरस्वती गंगाधर (नामधारक)
-------------------------------------------------------
मूळ ग्रंथात एकूण ५१ अध्याय + १ अवतरणिका
मूळ ग्रंथाचे वैशिष्ठ्य -
- या ग्रंथाचा मुख्य विषय सद्गुरु, गुरुभक्ति, गुरुकृपा असा आहे.
- हा मराठी भाषेतील धार्मिक ग्रंथांपैकी एक मान्यवर ग्रंथ आहे.
- दत्तसंप्रदायात या ग्रंथाला वेदतुल्य महत्व आहे.

Syndicate content