मोक्ष

परमपद -
मी- एक साधनी:
हे परमपद कसे आहे असं भगवंत सांगतात?
माझ्या मनातील सद्गुरु:
वेदवेत्ते याला अक्षरब्रह्म म्हणतात. यती विरक्त होऊन यात प्रवेश करतात.

मोक्ष - मुक्ती
-------------------------
चार प्रकारची मुक्ती -
सकाम भक्ती करणारे भक्त पहिल्या तीन प्रकारची मुक्ती मिळवतात

१) सलोक - वैकुंठ लोक मिळण्यासाठी भगवंताची भक्ती करणारे ही मुक्ती मिळवतात.
२) समीप – ज्यांना भगवंताच्या सहवासाची इच्छा असते ते ही मुक्ती मिळवतात.
३) सरूप – जे लोक भगवंताच्या रूपाची इच्छा करतात, ते चतुर्भुज, सायुध, सवर्ण, होतात. त्यांच्या छातीवर श्रीवत्सलांच्छन नसते. (भृगू ऋषींनी छातीवर लत्ताप्रहार केल्यामुळे उठलेले वण) ते ही मुक्ती मिळवतात.

Syndicate content