जग

ब्रह्मांडाची उत्पत्ती - (जगाची निर्मिती)

 

या जगाची निर्मिती कशी झाली, ती कोणी केली, त्या निर्मात्याचा या मागे कोणता हेतू होता, अशीच अजून ब्रह्मांडे अस्तित्वात आहेत का? तिथे काय आहे? माझा आणि या सर्व सृष्टीचा नेमका संबंध काय आहे?

Syndicate content