मानसपूजा

श्रीरामरायाची मानसपूजा (श्रीमहाराज विरचित)
---------------------
घ्यावी सेवा दीनाची दीनानाथा
उपचारसहित सीताकांता ॥धृ.॥

Syndicate content