महाराजांचे मुखदर्शन

रोज सुप्रभाती ज्यांचं दर्शन घ्यावं, ते महाराज.

॥श्रीराम समर्थ॥