ऑगस्ट महिन्यातील प्रवचने (आनंद, समाधान)

या महिन्यातील ३१ प्रवचने आनंद व समाधान या विषयावरची संकलित करून मूळ ग्रंथात दिलेली आहेत. ऋजुता विनोदांनी त्यातील चिंतन-मनन-साधनेसाठी लागणारे नेमके सार येथे दिलेले आहे.

This e-book is for sell. To purchase it please click on
http://www.bookganga.com/eBooks/Book/4917164184218411595.htm?Book=Sadguru-Shreegondavalekarmaharaj-Pravachananche-Subodh-Sar-(August)

Price - 30/-

॥श्रीराम समर्थ॥