कीटकयोनीत जन्म घ्यायला लावणारे कर्म

कर्म - धान्य चोरणे
गती- टोळ
-------------------
कर्म - मध चोरणे
गती - मधमाशी
------------------------
कर्म - मीठ चोरणे
गती - मुंगी
--------------------
कर्म - सासूसासर्‍यांना शिव्या देणारी, सारखी भांडणं करणारी, नवर्‍याचा धिककार करून त्याला धमक्या देणारी स्त्री
गती - ऊ
----------------
कर्म - सोनं चोरणारा
गती - जंत, कीटक, पतंग
-----------------------
कर्म - स्वतः दिलेली जमीन परत बळकावणारा
गती - एक हजार वर्षांपर्यंत विष्ठेतला किडा

[संदर्भ- गरूडपुराण]

॥श्रीराम समर्थ॥