चांडाळाचा जन्म

वर्णसंकरातून जन्मास आलेल्याला चांडाळ असे म्हणतात. त्याने पूर्वजन्मी काही पापं केल्याने त्याला हा जन्म मिळतो. तरीही भगवंताला शरण जाऊन त्याचेच नाम घेत कर्मे केली असता त्यालाही मोक्षाची संधी असते.अनुक्रमांक

मागील जन्मातील पापकर्म

या जन्मातील पापचिह्ने (रोग)

1

ब्रह्महत्या करणारा

क्षयरोगी

2

गाईची हत्या करणारा

कुबड असणारा

3

मुलीची हत्या करणारा

कोढी

4

स्त्रीहत्या करणारा

मुसलमान

5

गर्भपात करणारा

मुसलमान

6

मुलगी, सून, गुरुपत्नी यांच्याशी अनैतिक संबंध ठेवणारा

दुर्घर त्वचारोगी

7

मांसाहार करणारा

लाल त्वचा असणारा

8

दारू पिणारा

काळे दात असणारा

9

अभक्ष्य भक्षण करणारा ब्राह्मण

पोट सुटलेला

10

दुसर्‍याला न देता स्वत: एकटाच मिष्टान्न खाणारा

गलगंड (enlarged thyroid) झालेला

11

श्राद्धामध्ये अशुद्ध अन्न देणारा

चित्ररोग (सफ़ेद शरीर / पांढरे कोड)

12

अभिमानामुळे गुरुचा अपमान करणारा

मिरगी

13

शास्त्राची निंदा करणारा

पंडुरोगी

14

खोटी साक्ष देणारा

मुका

15

पंक्तिभेद करणारा

तिरळे डोळे असलेला

16

विवाहात विघ्न आणणारा

ओठ फ़ाटणारा

17

पुस्तके चोरणारा

जन्मांध

18

गाईला, ब्राह्मणाला लाथ मारणारा

लंगडा

19

खोटं बोलणारा

तोतरा

20

खोटं ऐकणारा

बहिरा

21

विष पाजणारा

उन्मादी (Maniac), उन्मत्त

22

आग लावणारा

टकला

23

मांस विकणारा

दुर्भग

24

हिरे, मोती इ. रत्नांची चोरी करणारा

हीन जातीत जन्मलेला

25

सुवर्ण चोरणारा

कुनखी - काळ्या, विद्रूप नखांचा

26

धातू / धातुच्या वस्तू चोरणारा

निर्धन